Świat jest hybrydowy

Przyśpieszenie cyfryzacji firm i migracji IT do chmury w 2020 roku spowodowane pandemią COVID-19 jest realnie zauważane w świecie biznesowym. Jednak jak się okazuje, tylko niewielka część przedsiębiorstw całkowicie korzysta z chmury.

Znakomita większość przedsiębiorstw jest w trakcie migracji do chmury i korzysta z niej w sposób hybrydowy w większym lub mniejszym stopniu. Prawie 1/5 przedsiębiorstw nadal ma do wykonania krok w kierunku cyfryzacji swoich zasobów.

 

W raporcie IDC z 2020 roku, przedstawionym przez Panią Ewę Zborowską możemy jasno odczytać kilka kwestii:

  1. Chmura była, jest i będzie atrakcyjna dla przedsiębiorstw. Ponad 80% badanych firm deklaruje, że korzysta z chmury w większym lub mniejszym stopniu. Ta liczba z pewnością będzie rosła.
  2. Tylko 1% badanych firm korzysta całkowicie z chmury jako miejsca utrzymania swojej infrastruktury.
  3. Znakomita większość przedsiębiorstw, bo aż 81% korzysta z chmury w większym lub mniejszym stopniu w postaci hybrydowej.

Powstaje pytanie: Dlaczego chmura hybrydowa? Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na takie rozwiązania?

Pan Krzysztof Halicki, dyrektor infrastruktury IT w PKO BP, podczas webinaru IDC Technology Spotlight dla Polski organizowanym przez firmę Equinix wspomniał następujące powody:

  • krytyczne dane (np. osobowe) muszą być trzymane na własnej infrastrukturze ze względów regulacyjnych,
  • niektóre aplikacje nie są jeszcze przystosowane do pracy w chmurze, więc należy je zmodernizować, lub zostawić na własnej infrastrukturze.

Z mojej strony mogę dodać:

  • poczynione nakłady inwestycje w infrastrukturę on-premise, muszą zostać wykorzystane i zamortyzować się,
  • zastałość technologiczna powoduje, że przeprowadzenie mądrego procesu migracji jest długotrwałe i bezpieczniejsze niż całkowity „skok w chmurę”
  • procesy w firmie muszą być aktualizowane i dopasowywane do działania w chmurze, zanim zostaną przeniesione.

Stworzenie przedsiębiorstwa działającego hybrydowo, wymaga nie lada wiedzy i umiejętności, aby wykonać to mądrze i poprawnie. Warto skorzystać z doświadczonych integratorów chmurowych (przykładowo firma Intratel), który posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z szeroko pojętą architekturą infrastruktury IT.

Chmura prywatna i publiczna jako przepustka do chmury hybrydowej

Aby przedsiębiorstwo odkryło korzyści z funkcjonowania w chmurze hybrydowej, należy zapewnić jej odpowiednią obsługę i odczucia. Warto pochylić się nad niestandardowymi rozwiązaniami, które integrują środowiska.

Przykładem takiego rozwiązania może być produkt One Step Edge Cloud, który wraz z odpowiednią konfiguracją VMware, daje użytkownikom możliwość stworzenia oraz zarządzania własną chmurą prywatną. W efekcie przedsiębiorstwo ma do dyspozycji panel (tak powstał One Step Cloud), który może obsługiwać osoba posiadająca kompetencje administratora IT. Nie trzeba być certyfikowanym ekspertem od wirtualizacji, aby skonfigurować odpowiednie zasoby i maszyny wirtualne, zarządzać nimi i wygodnie nadzorować bieżące zużycie. Panel jest wtedy przepustką do chmury hybrydowej.

Skalowanie chmury prywatnej w hybrydową

One Step Edge Cloud można wykorzystać do chmury hybrydowej, wykorzystując możliwość centralnej orkiestracji, czyli zarządzania wszystkimi zasobami (własnymi oraz chmurowymi) przez jeden panel. W takim rozwiązaniu, możemy wykorzystać możliwość skalowalności produktu i połączyć się do Regionu, który jest Regionem dostawcy chmury publicznej. W ten sposób posiadamy jeden panel do zarządzania swoimi centrami danych oraz możliwość wykorzystania zasobów dostawcy zewnętrznego.

Skalowalność chmury publicznej w hybrydową, multicloud

Drugą metodą posiadania chmury hybrydowej jest podejście odwrotne. Oferta One Step Cloud jest ofertą chmury publicznej w modelu IaaS. Czyli dostawca (tu Intratel) udostępnia swoje zasoby w celu świadczenia usług chmury publicznej. Nieszablonowym rozwiązaniem jest możliwość stworzenia swojego prywatnego Regionu. Za tym Regionem może kryć się:

  • prywatna infrastruktura danego przedsiębiorstwa
  • zasoby wynajmowane w innej chmurze na zasadzie hostingu infrastruktury.

One Step Cloud oferuje możliwość zarządzania tymi zasobami przez swój panel w postaci prywatnych Regionów. Takie rozwiązanie daje możliwość korzystania z chmury w sposób hybrydowy a nawet multicloud.

Przykładowe wybieranie Regionów do zarządzania w panelu https://panel.onestepcloud.pl/

Mądre wykorzystanie technologii jest na wagę złota. Jeśli nie posiadamy wiedzy lub czasu / zasobów aby samemu podjąć odpowiednie decyzje oraz działania, zawsze warto skonsultować się z osobami, które zajmują się tym profesjonalnie. Także w przypadku chmury prywatnej, publicznej czy hybrydowej, warto zasięgnąć opinii specjalistów: Czy, ewentualnie który model chmury pasuje do naszych potrzeb biznesowych najbardziej.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) stworzeniem chmury prywatnej lub hybrydowej w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami.