PODTRZYMAJ CIĄGŁOŚĆ PRACY. TWOJE IT W CHMURZE ONE STEP CLOUD

Każda organizacja i jej procesy stoją w obliczu możliwości zakłóceń działania. Od zaplanowanych wydarzeń, takich jak utrzymanie infrastruktury IT i przeprowadzki biur, aż po takie które uderzają całkowicie bez ostrzeżenia – jak epidemie, pożary czy klęski żywiołowe.

Dlatego równolegle z innowacjami technologicznymi należy wprowadzać rozwiązania, które ochronią tworzone i wykorzystywane w firmie dane.

Dzięki usługom, które Intratel wdraża na własnej infrastrukturze chmurowej, ciągłość Twojego biznesu będzie utrzymana, praca zdalna – efektywna, a bezpieczeństwo danych firmy zachowane.

padlock

Bezpieczna
praca zdalna

Pulpit zdalny

Dzięki rozwiązaniu serwera terminali wszystkie programy, pliki i ważne dla firmy dane można zainstalować w jednej lokalizacji wirtualnej. Przy odpowiednich uprawnieniach użytkownicy mogą wyświetlać i przetwarzać wszystkie te zasoby łącząc się z pulpitem zdalnym z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Jak to działa?

Do domeny klienta dodawana jest dedykowana maszyna wirtualna Windows Server. Na serwerze tworzone są konta w domenie firmowej dla każdego użytkownika i instalowane odpowiednie oprogramowanie robocze. Po nadaniu uprawnień system jest gotowy do pracy.

Największe zalety

Wszystkie dane i aplikacje umiejscowione centralnie na serwerze, łatwość ich zabezpieczenia przez system kopii zapasowej;
Możliwość stworzenia wspólnych katalogów i zestawu aplikacji dla użytkowników.

ważne:

Możemy zaproponowac stworzenie maszyny wirtulanej z serwerem terminali opartym na Windows Server. Opcjonalnie z połączeniem do istniejącego serwera domeny klienta, jesli klient posiada lokalną domenę AD (Active Directory). Konfiguracja składowych środowiska i nadanie uprawnień wymaga około 1 roboczo-dzień pracy naszego inżyniera (ok. 1100 zł). Cena wirtualnej maszyny już od ok. 552 zł (4vCPU, 8GB RAM, 100GB HDD) + ok 30 zł za użytkownika / miesiąc. Jeśli firma nie posiada swojej domeny lokalnej AD lub wymagane są dodatkowe aktywności, możemy przygotować i skonfigurować pełne środowisko, włącznie z serwerem AD.

Przeniesienie
aplikacji do chmury

Chmurowe środowisko aplikacji umożliwia lokalne połączenie i pracę na aplikacjach zainstalowanych na maszynie wirtualnej – np. CRM, programy księgowe czy rejestracja czasu pracy.

Jak to działa?

Na zasobach One Step Cloud tworzona jest maszyna wirtualna, na której instalowane jest wymagane oprogramowanie. Następnie poszczególnym użytkownikom można nadać dostęp niego przez Internet lub VPN

Największe zalety

Zdalny dostęp do oprogramowania z dowolnej lokalizacji;
Bezpieczne połączenie;
Krótki czas wdrożenia.

ważne:

Cena za wirtualną maszynę uzależniona od wymaganej mocy serwera i systemu operacyjnego. Instalacja oprogramowania i udostępnienie może być wykonane przez użytkownika lub skonfigurowane przez naszych inżynierów.

Przeniesienie
infrastruktury do chmury

Chmura daje niemal pełną niezależność od infrastruktury fizycznej i jej największych wad, jakimi jest podatność na zniszczenie i starzenie się sprzętu. W One Step Cloud dane przechowywane są bezpiecznie i w 100% odtwarzalne.

Jak to działa?

Po audycie infrastruktury tworzone są odpowiednie maszyny wirtualne odwzorowujące infrastrukturę, która następnie jest przenoszona do środowiska chmurowego. Na tak przygotowanej infrastrukturze instalowane jest oprogramowanie, tworzone konta dostępowe i struktury uprawnień.

Największe zalety

Infrastrukturę wirtualną można w 100 procentach zoptymalizować i dostosować do potrzeb klienta.

ważne:

W zależności od zaistniałej potrzeby i wyglądu infrastruktury firmy, rozwiązanie może wymagać stworzenia więcej niż jednej wirtualnej maszyny. Projektujemy i przenosimy i konfigurujemy całe środowisko, które ustalane jest bezpośrednio przy ścisłej współpracy z naszym klientem.

osclogobiale

Polska chmura
klasy enterprise

CERTYFIKOWANY DELL CLOUD
SERVICE PROVIDER

One Step Cloud – polska chmura klasy Enterprise

One Step Cloud to elastyczne zasoby komputerowe dla Twojej firmy, z których korzystasz bez konieczności kupowania i utrzymywania fizycznej infrastruktury.

One Step Cloud to: 

  • Centra danych wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania Dell Technologies
  • Technologia oparta o VMware – najszerzej stosowany standard wirtualizacji.
  • Profesjonalne wsparcie w procesie wdrożenia i integracji z chmurą.
  • Dane zlokalizowane w Polsce i chronione zgodnie z prawem Unii Europejskiej
  • Bezpieczeństwo danych gwarantowane certyfikatami ISO 9001, 27001 i 27018
  • Liniowy model rozliczeń i pełna elastyczność doboru parametrów infrastruktury

Kalkulator konfiguracji